Anasayfa
Hakkımızda
Misyonumuz
Hizmetlerimiz
Pazar Araştırması
Ticari Ekonomik İlişkiler
Basında Biz
Faydalı Linkler
Referanslar
İletişim
Ticari Ekonomik İlişkiler

 

 1. İspanya Ekonomisi;

             İspanya, GSYİH bakımından dünyanın en büyük 9. ekonomisidir.
             Kişi başına düşen gelir 2006 senesinde 21.941 Avro iken, 2007 yılında 23.486 Avro’ya ulaşmıştır.  
             Ayrıca, 2006 yılında Avrupa’nın en çok dış yatırım alan 6. ülkesi, dünyanın ise 9. ülkesi olmuştur.

             İspanya, dünyanın en çok yatırım yapan 8. ülkesi olmuş, Latin Amerika’da ise 2. en büyük  yatırımcı konumundadır.

 

 1. İspanya Dış Ticaret

  Hacmi; 2007 verilerine göre İspanya, dünyanın en büyük 17. ihracatçısı ve 11. ithalatçısı olmuştur.

     İspanya’nın 2007 yılındaki ilk beş ihracat kalemi motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, makineler ve
     yedek parçaları, elektrikli aletler ve parçaları, yanıcı mineraller ve mineral yağlar ve plastik ve
     plastikten ürünler olarak yer alırken, ithalatındaki ilk beş ürün ise yanıcı mineraller ve mineral
     yağlar, motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, makineler ve yedek parçaları, elektrikli aletler ve
     parçaları, demir ve çelik olarak sıralanmıştır.

 

 1. Türkiye – İspanya Dış Ticareti

  İspanya, 2007 yılında Türkiye’nin ithalatında % 2.6 payla 8., ihracatında ise %4.3’lük payla 6. sırada yer almıştır.
  2008 yılı Kasım ayı itibariyle Türkiye’nin ihracatında %3.1’lik pay ile 11., ithalatında ise %2.3’lük pay ile 10. sıradadır.

Türkiye-İspanya Dış Ticareti (Milyon $)

YILLAR

İHRACAT (X)

İTHALAT (M)

X/M

DENGE

HACİM

1991

238

320

0.74

-82

558

1995

354

591

0.60

-237

945

1996

363

1,034

0.35

-671

1,397

2000

713

1,678

0.42

-964

2,392

2001

950

1,066

0.89

-116

2,016

2002

1,125

1,419

0.79

-294

2,544

2003

1,789

2,004

0.89

-215

3,793

2004

2,620

3,254

0.81

-634

5,874

2005

3,011

3,555

0.85

-544

6,566

2006

3,679

3,789

0.97

-110

7,468

2007

4,580

4,342

1.05

238

8,922

2007/11

4,193

3,859

1.09

334

8,052

2008/11

3,835

4,312

0.89

-477

8,147

Kaynak: TUIK

2008 yılında İspanya’ya yapılan toplam ihracat 4 047 267 $, bu ülkeden yapılmakta olan ithalat ise
4 548 182 $ olmuştur.

 İspanya’ya İhracatımızda Başlıca Maddeler: Motorlu kara taşıtları (binek otomobil, eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar), demir ve çelik, elektrikli makina ve cihazları, giyim eşyası, kara taşıtları için aksam ve parçaları, mineral yakıtları, çimento, kauçuk ve kauçuktan eşya, sentetik ve suni lifler, pamuklu dokumalar, plastik ve plastikten mamul eşyalar.

 İspanya’dan İthalatımızda Başlıca Maddeler: Motorlu kara taşıtları (binek otomobili, eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar, otomobil yedek parçaları), makine ve cihazları, plastik ve plastikten mamul eşyalar, demir ve çelik, elektrikli makine ve cihazları, organik kimyasallar, doğal port ve deriler, giyim eşyası, boyalar, kağıt ve kağıt ürünleri, eczacılık ürünleri, çinko ve mamul ürünler, mineral yakıtları, kauçuk ve kauçuktan eşya.

 

 1. Ticari ve Ekonomik Nitelikli Anlaşmalar

 • Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması (15 Şubat 1995)

 • Ekonomik ve Sınai İşbirliği Anlaşması (20 Haziran 1997)

 • Türkiye-İspanya Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü (13 Ocak 1998)

 • Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (4 Mart 1998)

 • Ortak Eylem Planı (23 Temmuz 1998)

 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (Yürürlük:18 Aralık 2003)

 

e. İspanya’daki Türk Yatırımlar / Kuruluşlar

İspanya’daki 1993-2007 yılları arasında yapılan Türk yatırımları 43.091 milyon Avro ve yerleşik Türk firma sayısı 3 iken, 2008 yılı Eylül ayı sonu itibariyle yerleşik Türk firma sayısı ise 13’e yükselmiştir. İspanya’daki Türk yatırımları ağırlıklı olarak ticaret ofisleridir.

 

f. Türkiye’deki İspanyol Yatırımlar / Kuruluşlar

Türkiye’de Faaliyette Olan İspanyol Firma sayısı 2006 verilerine göre 208 adettir ve yerleşik İspanyol firmalarından 66 adedinin sermayesi 50 000 $ altında, yine 66 adedinin sermayesi ise 500 000 $ üzerindedir.

 

 

 

  ispanya.gen.tr
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009                                                                                                                                                                                                           web sites